Đề thi tham khảo của Bộ GD-DT cho kỳ thi THPT môn Tiếng Anh | Diễn đàn tiếng Anh bởi Anh Ngữ ZIM | Luyện thi IELTS, TOEIC

Đề thi tham khảo của Bộ GD-DT cho kỳ thi THPT môn Tiếng Anh

Đề thi tham khảo môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2021 của Bộ GD&ĐT có đáp án. Các bạn đặt câu hỏi phía dưới phần bình luận để cùng nhau thảo luận nhé​


de-thi-minh-hoa-mon-anh-2021.png
de-thi-minh-hoa-mon-anh-2021-trang-2.png
de-thi-minh-hoa-mon-anh-2021-trang-3.pngde-thi-minh-hoa-mon-anh-2021-trang-4.pngde-thi-minh-hoa-mon-anh-2021-trang-5.png
1. B2. A3. D4. A5. D6. B7. A8. B9. C10. A
11. D12. A13. A14. A15. C16. A17. A18. B19. A20. B
21. A22. A23. A24. A25. B26. B27. A28. B29. D30. B
31. B32. D33. D34. C35. A36. C37. A38. B39. B40. A
41. B42. A43. B44. D45. C46. A47. C48. A49. B50. D
 
Top