Recent content by Vu Trong Hieu | Diễn đàn tiếng Anh bởi Anh Ngữ ZIM | Luyện thi IELTS, TOEIC

Recent content by Vu Trong Hieu

 1. Vu Trong Hieu

  2021 - Đề thi IELTS Writing tháng 2

  Phần bài bạn Thảo thì mình thấy có thể đạt được band điểm 6.5 non bạn nhé. Về mặt bằng chung thì mình thấy bạn đã có khả năng dùng ngữ pháp và từ vựng hợp lý để diễn tả ý một cách chính xác, và thông tin trong bài của bạn đã có sự chọn lọc và so sánh khá tốt. Về lỗi sai thì mình thấy bạn không...
 2. Vu Trong Hieu

  The best way to ensure the growth of children is to make parents take parenting courses. Do you agree or disagree?

  Về phần bài này của bạn thì mình thấy bạn có thể đạt được band điểm 6.5 - 7.0 non bạn nhé. Các phản hồi của mình cho bài này của bạn cũng tương tự như các phản hồi mình đã đưa ra trước đó bạn nhé. Bạn hãy cố gắng nghiên cứu và tìm hiểu cách giải quyết những lỗi sai mình đã chỉ ra để có thể đảm...
 3. Vu Trong Hieu

  Although it is widely recognized that cars damage the environment, their manufacture and use continue to increase. Reasons? Solutions?

  Hiện tại thì mình thấy phần bài của bạn có thể đạt được band điểm 6.5 non bạn nhé. Nói chung thì mình thấy bạn đã có khả năng sử dụng ngữ pháp và từ vựng thành thạo để diễn tả ý mình muốn nói. Tuy nhiên thì một số cách diễn đạt của bạn còn khó hiểu và chưa thực sự tối ưu bạn nhé, và một số ý của...
 4. Vu Trong Hieu

  Environmental protection is the responsibility of politicians,not individuals as individuals can do too little.To what extent do you agree or disagree

  Hiện tại thì mình thấy phần bài này của bạn có thể đạt được band điểm 7.0 bạn Mifuyu nhé. Về mặt bằng chung thì mình thấy bạn có khả năng sử dụng từ vựng và ngữ pháp rất tốt, và bài của bạn cũng đã có một mạch tư duy rất rõ ràng và cụ thể. Tuy nhiên thì bạn nên chú ý về việc đảm bảo độ mạch lạc...
 5. Vu Trong Hieu

  At the present time, the population of some countries includes a relatively large number of young adults, compared with the number of older people. AD

  Về phần bài của bạn Minh Vũ thì mình thấy bạn có thể đạt được band điểm 6.0 bạn nhé! Nói chung thì mình thấy bạn đã có khả năng sử dụng các cấu trúc ngữ pháp tương đối tốt về cả độ đa dạng lẫn độ chính xác. Các ý của bạn mình thấyvề phần lớn cũng đã tương đối phù hợp. Bạn Minh Vũ nên cố gắng chú...
 6. Vu Trong Hieu

  2021 - Đề thi IELTS Writing tháng 3

  Phần này của bạn thì mình thấy có thể đạt được điểm 6.5 bạn nhé! Mình thấy phần lớn bài của bạn đã rất dễ hiểu nhờ việc sử dụng từ vựng và các cấu trúc chính xác. Mình thấy phần bạn phân chia thông tin cũng đã tương đối logic và dễ theo dõi. Cho dù bài của bạn có một vài lỗi nhỏ, nhưng không có...
 7. Vu Trong Hieu

  2021 - Đề thi IELTS Writing tháng 3

  Về phần bài này thì mình nghĩ bạn Cong Anh đã tốt hơn một chút so với bài trước về mặt ý bạn nhé, tuy nhiên thì mình thấy bài của bạn hiện tại cũng chưa thể chắc chắn đạt được band 6.5. Trong phần bài này của bạn có sử dụng ngữ pháp và từ vựng tương đối chính xác về mặt cấu trúc, nhưng trong bài...
 8. Vu Trong Hieu

  2021 - Đề thi IELTS Writing tháng 3

  Sau khi kiểm tra lại thì mình thấy bài của bạn Cong Anh đúng là 183 từ bạn nhé! Mình xin lỗi bạn vì đã để xảy ra sơ suất này. Mình cũng đã chỉnh sửa lại bình luận của mình để phản ánh số từ đúng của bạn rồi bạn nhé!
 9. Vu Trong Hieu

  Nowadays most countries improve the standard of living through economic development. But some social values are lost as a result. Do you think the adv

  Phần bài này của bạn Nga mình nghĩ có thể đạt được band điểm 6.5 bạn nhé. Hiện tại mình thấy bạn Nga hiện đang có khả năng sử dụng từ vựng và cấu trúc ngữ pháp khá tốt. Tuy nhiên thì bài của bạn hiện đang vẫn chưa thực sự tập trung vào vấn đề social values, và mình thấy bạn hiện đang cố gắng quá...
 10. Vu Trong Hieu

  2021 - Đề thi IELTS Writing tháng 3

  Phần bài này của bạn Cong Anh mình thấy có thể đạt được band điểm 6.5 non bạn nhé. Về phần bài của bạn thì mình thấy bạn đã cho thấy mình vẫn có thể sử dụng từ vựng và ngữ pháp một cách hợp lý và chính xác để diễn đạt ý. Tuy nhiên thì các ý trong bài của bạn còn chưa thực sự logic và liên quan...
 11. Vu Trong Hieu

  2021 - Đề thi IELTS Writing tháng 3

  Phần bài của bạn Thu Ngo mình thấy có thể đạt được điểm 6.5 bạn nhé. Về mặt bằng chung thì mình thấy bạn đã có thể có khả năng sử dụng các cấu trúc ngữ pháp và từ vựng một cách phù hợp để diễn đạt ý tương đối dễ hiểu. Tuy nhiên thì trong phần bài của bạn có ý đang trùng với nhau, và luận điểm...
 12. Vu Trong Hieu

  2021 - Đề thi IELTS Writing tháng 3

  Về phần bài này của bạn Thu Ngo thì mình thấy có thể đạt được band điểm 6.0 non bạn nhé. Phần bài này của bạn mình thấy đã có sự sắp xếp ý tương đối logic và phù hợp, và các dẫn chứng đưa ra thì có liên quan. Tuy nhiên thì mình thấy rằng phần bài của bạn đôi lúc còn khó hiểu, và kết luận của bạn...
 13. Vu Trong Hieu

  2021 - Đề thi IELTS Writing tháng 3

  Theo mình thấy thì phần bài này của bạn Cong Anh có thể đạt band điểm 6.5 non bạn nhé. Mình thấy bạn đã đa dạng hoá các cấu trúc câu và các từ vựng ở trong bài, và các ý của bạn cũng đã có sự liên quan tới câu chủ đề. Tuy nhiên thì mình thấy rằng trong bài này của bạn còn thông tin còn chưa được...
 14. Vu Trong Hieu

  2021 - Đề thi IELTS Writing tháng 3

  Phần bài của bạn Cong Anh mình thấy có thể đạt được band điểm 6.5 non bạn nhé. Hiện tại thì mình thấy bạn đã có khả năng miêu tả thông tin tương đối dễ hiểu thông qua việc sử dụng từ ngữ và ngữ pháp phù hợp, tuy nhiên thì mình thấy dường như bạn đang miêu tả thông tin sai ở một phần nhỏ. Bạn nên...
 15. Vu Trong Hieu

  TRAFFIC AND HOUSING PROBLEMS IN MAJOR CITIES COULD BE SOLVED BY MOVING LARGE COMPANIES AND FACTORIES AND THEIR EMPLOYERS TO THE COUNTRYSIDE. TO WHAT E

  Về phần bài của bạn Nga thì mình thấy bạn có thể đạt được band điểm 6.5 bạn nhé. Hiện tại thì mình thấy bạn đã có vốn từ vựng và khả năng sử dụng ngữ pháp tốt, nhưng các ý của bạn còn quá khó hiểu, và bạn đang tập trung quá nhiều vào việc thêm vào ngôn ngữ nâng cao thay vì làm cho bài mình dễ...
Top